หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
สินค้า OTOP คุณภาพดี
ผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากฝีมือของชาวตำบลหัวเสือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
พร้อมมุ่งเน้นและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
1
2
3
 
 
   
   
         
      แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
      ด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และการระบายน้ำ
      แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ
      ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษาระบบประปา
      ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ
      แนวทางการพัฒนาด้านการไฟฟ้าสาธารณะ
      แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองรวมและการสื่อสาร
 
   
   
         
      แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึก/ตระหนักในการจัดการ,รักษาทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
      แนวทางการพัฒนาด้านการบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกัน รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
 
   
   
         
      แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
      แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
      แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
      แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชน (การแก้ไขปัญหายาเสพติด)
      แนวทางการพัฒนาด้านการนันทนาการ ส่งเสริมการกีฬา
      แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
   
   
         
      ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
      ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
      ด้านการส่งเสริมธุรกิจร้านค้าชุมชนตลาดชุมชน การใช้สินค้าท้องถิ่น
      ด้านแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
      ด้านการก่อสร้างแหล่งน้ำ
      ด้านการปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ
 
   
   
         
      ด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล / ส.อบต.
      ด้านการจัดหาปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน
      ด้านการส่งเสริมธุรกิจร้านค้าชุมชนตลาดชุมชน การใช้สินค้าท้องถิ่น
      ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม
      ด้านการให้บริการประชาชน
      ด้านการพัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร : 054-019-711 โทรสาร : 054-019-711
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
  จำนวนผู้เข้าชม 3,655,721 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-955-0916