หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอำนาจ คำภิระปาวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
054-019711 ต่อ 6
โทร : 091-0691609
นางมาณี จันทร์จอม
รองปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเสือ
054-019711 ต่อ 5
โทร : 081-7830641
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิกุล ปิงไฝ
ผู้อำนวยการกองคลัง
054-019711 ต่อ 2
โทร : 087-1936958
นายบุญศิลป์ วงศ์ทองจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
054-019711 ต่อ 3
โทร : 086-1903682