หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอำนาจ คำภิระปาวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
054-019711 ต่อ 6


นางมาณี จันทร์จอม
รองปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเสือ
054-019711 ต่อ 5
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวริศรา คำฟู
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพิกุล ปิงไฝ
ผู้อำนวยการกองคลัง
054-019711 ต่อ 2


นายบุญศิลป์ วงศ์ทองจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
054-019711 ต่อ 3