หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีพ.ศ.2564-2566 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการใช้งานระบบe-Gp กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานาภาครัฐ [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติงานในระบบแท่ง [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)