หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)